Storno podmienky

 

1. Prevádzkovateľ „ Cottage CEDER “ si vyhradzuje právo požadovať od klienta pri rezervácii zálohovú platbu vo výške 50% z ceny ubytovania. Rezervácia sa stáva záväznou pre prevádzkovateľa až po obdržaní zálohovej platby na účet prevaádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky v prípade, že klient zruší svoju rezerváciu pobytu písomne, elektronicky, telefonicky v nasledovných lehotách:

Rezerváciu ubytovania klient môže stornovať 45 dní pred príchodom bez storno poplatkov.*

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 44 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 10 % z celkovej ceny rezervácie. **

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 30 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 30 % z celkovej ceny rezervácie. **

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 14 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 50% z celkovej ceny rezervácie. **

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 8 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 70 % z celkovej ceny rezervácie. **

Ak zrušíte alebo zmeníte rezerváciu do 3 dní pred dátumom príchodu, bude Vám účtovaný poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny rezervácie. **

 

* Počas prebiehajúcej pandemickej situácií, nie je možné vrátiť zálohovú platbu, vo forme finančných prostriedkov. Záloha sa meni na voucher, ktorý je možné využiť na akýkoľvek pobyt v priebehu jedného roka, v prípade ojedinelých situácií, je možné dobu trvania voucheru zmeniť na dlhšie obdobie, po písomnom dohovore s prevádzkovateľom.

** V prípade, že zo strany prevádzkovateľa nie je možné poskytnúť objednané služby z dôvodu, že sú zakázané alebo obmedzené nariadeniami ÚVZ SR, je možné rezerváciu zrušiť bez storno poplatku. Uhradená záloha sa mení na voucher, ktorý je možné využiť na akýkoľvek pobyt v priebehu jedného roka odo dňa zrušenia pôvodnej rezervácie. 

 

 

Storno podmienky pre služby rezervované na obdobie „ TOP SEZÓNY “ Silvestra, t. j. v termínoch medzi 27.12. – 9.1. daného roka a na obdobie Veľkej noci, t. j. v termínoch medzi Zeleným štvrtkom a Veľkonočným pondelkom:

  ** V prípade, že zo strany prevádzkovateľa nie je možné poskytnúť objednané služby z dôvodu, že sú zakázané alebo obmedzené nariadeniami ÚVZ SR, je možné rezerváciu zrušiť bez storno poplatku. Uhradená záloha sa mení na voucher, ktorý je možné využiť na akýkoľvek pobyt v priebehu jedného roka odo dňa zrušenia pôvodnej rezervácie.        

Storno podmienky pre oneskorený nástupu na pobyt :                            

V prípade oneskoreného nástupu na pobyt je nutné túto skutočnosť nahlásiť vopred telefonicky na recepcii ubytovacieho zariadenia.

 V prípade, že neskorý príchod nie je nahlásený, ubytovanie v deň príchodu negarantujeme. Ubytovanie bude možné až v nasledujúci deň, počas otváracích hodín recepcie. Ubytovateľ môže tiež neohlásené nedostavenie sa na pobyt brať ako zrušenie pobytu zo strany klienta a izbu alebo apartmán ponúknuť inému zákazníkovi. Storno poplatky sú v takom prípade účtované v plnej výške. To isté platí, aj keď z pobytu odíde zákazník skôr a objednané služby nedočerpá.         

                                 

V prípade rezervácie pri väčších skupinách sa dané storno podmienky líšia, pre bližše informácie je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa.

 

 

 

 

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.