UBYTOVACÍ PORIADOK pre ubytovanie klientov v zrube „Chalets CEDER“


Článok I.
Podmienky, spôsob ubytovania a ďalšie všeobecné ustanovenia

1. Klient je povinný pri príchode do ubytovacieho zariadenia predložiť správcovi penziónu doklad o totožnosti. Klient obdrží kľúč od izby. V prípade straty prevádzkovateľ má právo si účtovať 150,- €.

2. Klient v ubytovacom zariadení nemôže bez súhlasu správcu ubytovacieho zaraidenia premiestňovať interiérové zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
3. V ubytovacom zariadení na izbách nie je dovolené klientom používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu a to sušič vlasov, holiaci strojček a podobne.
4. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 12 rokov ponechať bez dozoru dospelých na izbách a ani ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
5. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradia pre ktoré je vyhradené iné miesto.

6. Psi a iné zvieratá sú v našom ubytovacom zariadení zakázané.
7. Klient používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s ubytovacím zariadením. Nástup na pobyt v deň príchodu je od 14.00 do 20:00 (ak hosť neohlási neskorší príchod)! V prípade ne-nastúpenia na pobyt si hotel vyhradzuje právo obsadiť izby inými hosťami. V prípade storna - 14 dní pred nástupom väčšej rezervácie, kde už bola zaplatená záloha, hotel vyplatenú zálohu nevracia späť. V deň odchodu je klient povinný opustiť izbu do 10.00 hod. V prípade neuvoľnenia izby od 10.00 hod.  sa hradí poplatok 20 €.V prípade neuvoľnenia izby po 12.00 sa hradí plná suma za izbu ( ako za nasledujúcu noc).

8. Prísny zákaz fajčenia vo všetkých priestoroch penziónu vrátane balkónov, mimo vyhradeného miesta je sankciovaný pokutov 150 €!

9. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. je nočný kľud.

V prípade jeho porušovania si prevádzkovateľ vyhradzuje právo klienta bezodkladne vysťahovať.

10. Privátne Wellness je otvorené od 14.00 do 22.00 /treba si dopredu rezervovať na vybraný čas/.

11. Lobby BAR je otvorený od 08.00 do 22.00. Po dohode s recepciou sa prevádzové hodiny môžu zmeniť.
12. Pred odchodom je klient povinný skontrolovať izbu a zanechať ju v stave v akom ju prevzal.

13. Klient má k dispozícii knihu prianí a sťažností na recepcii.

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

1. Za cennosti zodpovedá ubytovacie zariadenie iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu

prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.

 

 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku.

2. V prípade, že klient poruší ustanovenia ubytovacieho poriadku, má správca ubytovacieho zariadenia právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.

Raňajky 8 € / osoba, 4 € / dieťa, /8.00 – 10.00/.

· Parkovanie na parkovisku s kamerovým systémom zadarmo

· Mestský poplatok ( 1,5€ / osoba / noc ) nie je zahrnutý v cene ubytovania.

· Zapožičanie bicykla 8 € / osoba

 

Zľavy :

• Deti do 6 rokov (bez nároku na lôžko) majú ubytovanie zdarma
• Pre CK a dlhodobé pobyty ceny dohodou


• Cenník je platný od 25.8.2020

 


 

                                                      

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.